ПРОЕКТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В АКВАТОРИЯТА НА ГР. НЕСЕБЪР“ ПО „МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ“

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

Име на проекта: „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT – 2.003-0005

Бенефициент: Община Несебър

Бюджет: 81 221,57 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-9/26.02.2021

Продължителност: 18 месеца

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обща информация

Несебър е един от най-значимите културно-исторически обекти в България. Той е включен в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство през 1983 г. поради многобройните запазени паметници на културата, както на сушата, така и под водата, и уникалния, автентичен и добре запазен исторически и природен пейзаж.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

В рамките на проекта е почистено морското дъно на Северното пристанище в Несебър чрез две водолазни кампании. Първо е извършено дистанционно изследване на морското дъно, за да се идентифицират отпадъците по вид, след което с две водолазни кампании всички отпадъци са почистени. 
От морското дъно са извадени повече от 1200 – 1300 автомобилни гуми, както и чадъри, мъртви котви  и други отпадъци. Ръководителите на проекта отчетоха, че това е един сериозен успех в борбата  за по-чисто море и успешен туристически сезон.