ПРОЕКТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В АКВАТОРИЯТА НА ГР. НЕСЕБЪР“ ПО „МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ“

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

Име на проекта: „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT – 2.003-0005

Бенефициент: Община Несебър

Бюджет: 81 221,57 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-9/26.02.2021

Продължителност: 18 месеца

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обща информация

Несебър е един от най-значимите културно-исторически обекти в България. Той е включен в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство през 1983 г. поради многобройните запазени паметници на културата, както на сушата, така и под водата, и уникалния, автентичен и добре запазен исторически и природен пейзаж.

Предстоящи събития

Почистване на отпадъчните предмети, идентифицирани от проведеното геофизично морско проучване. 
Това ще стане в няколко водолазни кампании. Избраните зони за почистване ще бъдат разделени на сектори, които ще се почистват от водолази и съпътстващи лодки в съответствие с график. За по-големи обекти като части от лодки, тежки метални или пластмасови предмети ще се използва специална лодка с кран. Водолазите ще бъдат подпомагани от GIS специалист на лодка, оборудвана с диференциален GPS и лаптоп с картите за отпадъци. Специалистът по ГИС ще раздели акваторията на работни сектори и ще ръководи водолазите. Събраните отпадъци ще се изхвърлят в определени депа за отпадъци. В началото на тази година Община Несебър сключи договор с „Булстар аутдор“ ООД, в рамките на който ще се осъществят кампаниите за почистване.